Jubilæum
Forening: Haslev Antennelaug
Publiceret af: Bestyrelsen
Dato: 23-07-2013 11:37:36
Kategori: Generelt
     

JubilæumPressemeddelelse
 
Haslev Antennelaug – 40 år med fællesantenne i Haslev
 
Den 14. juni 1972 blev der afholdt stiftende generalforsamling, som resulterede i etableringen af Haslev Antennelaug. Formålet var og er
“at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Haslev by og derefter varetage driften af anlægget”. Baggrunden i 1972 var, at kun Danmarks Radios ene tv program kunne modtages på en almindelig antenne og modtagelse af udenlandsk tv var ganske besværligt og bekosteligt. Så ideen om etablering af et fællesantenneanlæg skulle tjene flere formål – adgang til flere tv- og radioprogrammer baseret på et økonomisk og demokratisk grundlag, samt forskønnelse af byen ved fjernelse af de høje UHF antennemaster, rettet mod Sverige. Efter etableringsfasen, kunne Haslev Antennelaug med udgangen af 1972 tilbyde seks tv programmer samt radio til ca. 1.000 medlemmer. Seks år senere, i 1979 var medlemstallet steget til 2.000, som hver betalte et årligt kontingent på 125 kr. Udover licens, var betalings-tv et ukendt begreb. I forbindelse med 25 års jubilæet i 1997 kunne Haslev Antennelaug annoncere en kommende mulighed for internet opkobling til medlemmerne.
Som det er alle bekendt, er udviklingen inden for distribution af tv og radio bare accelereret – og antenneanlægget er da også løbende blevet ombygget og moderniseret for at imødekomme ønsker om distribution af flere kanaler og services, senest i 2008.

Mange omtaler Haslev Antennelaug som ’fællesantennen’ – hvilket også er ganske dækkende for en forening med mere end 4.300 medlemmer, men udviklingen går også mod mere individuelle tilbud. Med ombygningen i 2008 og YouSee programleverandøraftalen i 2009, kan Haslev Antennelaug tilbyde maksimal fleksibilitet til medlemmerne, der bl.a. omfatter både analog og digital tv, programpakkeløsninger og individuelle programtilkøb, mulighed for filmleje samt bredbåndsopkobling.

“Det er svært at spå – især om fremtiden” er Storm P. citeret for. Haslev Antennelaug vil til stadighed følge udviklingen tæt for at varetage medlemmernes interesser – ellers bliver vi uinteressante.
Haslev Antennelaugs vedtægter fra 1972 blev ajourført i 2008, hvor det bl.a. pointeres at “Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
- modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
- udbyde kapacitet til brug for datatransmission
- udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg”
Som i 1972, er Haslev Antennelaug også i dag en demokratisk medlemsstyret forening der ikke skal generere profit, men varetage medlemmernes interesser i form af fleksible, prisgunstige tilbud. I 2012 gælder dette mere end nogensinde, hvor alternative tilbud og konkurrence bliver stadig mere nærværende.
Som forening kan vi med rette være stolte med de 40 år – og se frem til de spændende år som kommer.
For mere information vedrørende Haslev Antennelaug og vores tilbud, besøg kontoret i Nørregade 10 eller vores hjemmeside på www.haslevantennelaug.dk 

 
Cookies

Kontakt

Haslev Antennelaug
Nørregade 10
4690 Haslev
Tlf: 56 31 54 40
Kontaktformular: Klik her

Åbningstider kontor

Tirsdag: 13:00 til 14:00
Torsdag: 13:00 til 17:00